Werkconferentie Groningers aan zet

Ik nodig u van harte uit voor de werkconferentie ‘Groningers aan zet!’. De provincie Groningen organiseert deze conferentie in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen op: woensdagavond 20 juni in het Kronkelhoes te Kloosterburen.

Wie weet nu beter hoe we de leefbaarheid in een dorp kunnen verbeteren dan de inwoners zelf? Tijdens deze avond
presenteren wij u inspirerende voorbeelden van inwoners die zelf het initiatief hebben genomen om iets te doen aan de
leefbaarheid in hun eigen omgeving. Hoe pakken ze het aan? Wat zijn de succesfactoren? Waar lopen initiatieven tegen aan?
Hoe geef je als overheid burgerinitiatieven de ruimte en wat kunnen we van elkaar leren?

Veel burgers zijn al nauw betrokken bij activiteiten om de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren. Door open te staan voor creatieve ideeën kunnen de overheden deze initiatieven stimuleren.  Door goed samen te werken komt er meer van de grond. Met de uitkomsten van deze avond heeft u als gemeente een handvat om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Als inwoner krijgt u tips hoe u met de gemeente samen kunt werken. Op grond van de resultaten ga ik kijken hoe we als provincie verder kunnen met dit onderwerp. Samen kunnen we veel bereiken. Daarom nodig ik u van harte uit: laat u inspireren, praat mee en ga met ons aan de slag!

Programma werkconferentie ‘Groningers aan zet!’

Wanneer?          Woensdag 20 juni 2012 van 18.00 tot 22.00 uur (inclusief buffet)

Waar?                  Het Kronkelhoes, Hoofdstraat 53a in Kloosterburen

Voor wie?           Betrokken inwoners, dorps- en wijkverenigingen, dorpshuizen, instellingen, wethouders en ambtenaren van Groninger gemeenten.

Kosten?               Gratis!

 

17.45 uur             Warm buffet

19.00 uur             Opening van het programma door avondvoorzitter Mick Hartstra

19.10 uur             Welkomstwoord door gedeputeerde Marianne Besselink

19.20 uur             Ervaring uit de praktijk door Bert Wiersema

19.45 uur             Korte film over initiatieven uit onze provincie

20.00 uur             Herwil van Gelder, wethouder in de gemeente De Marne over burgerinitiatief

20.15 uur             Koffie/thee en start plenaire discussie

21.45 uur             Afsluiting door gedeputeerde Marianne Besselink en de avondvoorzitter

22.00 uur             Borrel

 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan s.vander.lende@provinciegroningen.nl met daarin uw naam, woonplaats en eventueel de naam van uw organisatie. In verband met het buffet willen we graag weten met hoeveel personen u komt.
Wilt u het ook melden als u geen gebruik maakt van het buffet? Geef u snel op, want vol = vol! Indien u zich na de vooraankondiging al aangemeld hebt, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stephanie van der Lende, provincie Groningen, tel: 050 – 316 4501.

Heel graag tot ziens op woensdag 20 juni a.s.!

Met vriendelijke groet,

Marianne Besselink,

Gedeputeerde Wonen, Welzijn, Zorg, Leefbaarheid en Krimp

 

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.