Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
10-feb-2010 04:32, NIKON CORPORATION NIKON D50, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec
 
Close
05-okt-2008 15:49, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.3, 45.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
 

Oud papier

Oud papier wordt weer opgehaald!

oud papierOp  VRIJDAGAVOND 30 juni 2017 komen we bij u langs om oud papier op te halen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw oud papier gebundeld bij de weg te zetten?

We beginnen om 18:30 uur.

De oud papier inzameling wordt verzorgd door de Verenigingen Dorpsbelangen Oosterwijtwerd, Leermens en Eenum.

De opbrengst wordt verdeeld over de dorpen.

De volgende datum waarop er weer papier wordt opgehaald is: vrijdag 1 september

Heeft u vragen? Aanmelden om te lopen?

Kontaktpersoon oud papier:

S.L.H. Schouwenburg – Stoppels 06 41355380

 

Geen rommelmarkt

Beste dorpsgenoten,

Vanwege te weinig animo voor de rommelmarkt hebben wij -Dorpsbelangen- besloten dat deze helaas niet door zal gaan.
De kinderactiviteiten zullen plaatsvinden van 11.00 uur tot 14.00 uur en de BBQ met muziek zal starten om 18.00 uur.

 

Persbericht Gemeente Loppersum : Herindeling

Persbericht Gemeente 6 juni 2017 : Herindeling

Onderwerp: herindelingPersbericht gemeente Loppersum

DAL-colleges doen nader onderzoek bestuurlijke toekomst

De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum doen in opdracht van hun gemeenteraden onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. In het najaar van 2017 zal vervolgens een gelijkluidende vergaderdatum ingepland worden voor de afzonderlijke gemeenteraden zodat ze ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018), een richtinggevende uitspraak over de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten kunnen doen.

In alle drie de gemeenteraden is de vraag relevant wat het verschil in perspectief is ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten. De colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen daarom op basis van de bestaande stukken een toegesneden update maken voor de opgaven en ambities van het gehele gebied voor de komende decennia en de wijze waarop we ons tot onze inwoners willen verhouden met oog voor de identiteit van onze lokale gemeenschappen.

Nader onderzoek

De colleges hebben besloten rondom drie thema’s nader onderzoek te gaan doen. De drie onderzoeksopdrachten luiden als volgt:

  1. Herijk de financiële positie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum
  2. Maak inzichtelijk hoe overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) te organiseren, waarbij de eigen gemeentelijke ervaringen en de voor burgers en organisaties vertrouwde mechanismen zijn geborgd.
  3. Stel een strategische agenda op voor de DAL-gemeenten voor de komende decennia.

Tijdpad

Naar verwachting komen de uitkomsten van de onderzoeken na de zomer beschikbaar. De colleges van de drie gemeenten zullen deze uitkomsten in een gezamenlijke, opiniërende bijeenkomst delen met hun gemeenteraden. Ook de inwoners van drie gemeenten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. De colleges nemen de resultaten van de bijeenkomsten met raden en inwoners mee in hun eindrapportage.

Dorpsentree

Dorpsentree

De dorpsentrees die voor de bouwvakvakantie worden vernieuwd, worden komende week gemarkeerd. Aannemer KWS Infra zal dan in alle dorpen de nieuwe versmallingen van de entrees op het wegdek spuiten.

Zo wordt voor iedereen duidelijk hoe het er straks uit komt te zien. Het aanbrengen van deze zogenaamde conceptmarkeringen vindt plaats op dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2017.

Inloopbijeenkomst juni 2017

Aansluitend organiseert KWS Infra begin juni een inloopbijeenkomst voor alle inwoners, in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de planning inzien en is er ruimte om vragen te stellen.

De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Agrologistiek

De vernieuwing van de dorpsentrees is onderdeel van de eerste fase van het project Agrologistiek. Om de problematiek van en de overlast door het agro-verkeer aan te pakken, is Agrologistiek opgestart. De dorpen Middelstum en ’t Zandt maakten geen onderdeel uit van dit plan, omdat daar door herinrichtingsprojecten de entrees al zijn/worden aangepakt.

Vradorpsentreegen?

Meer informatie over de dorpsentrees en bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Aga Bronsema, via telefoonnummer (0596) 584 200. en bekijken op http://bit.ly/2rUoBMw

Van bomen tot banken

Van bomen tot banken

30 Maart werden twee van de prachtige goudessen voor de kerk gerooid. Het ging ons aan het hart, maar het moest: ze waren ziek en zouden gevaar voor omwonenden en weggebruikers gaan opleveren.
Maar ze blijven in het dorp: Werkplein Fivelingo in Appingedam heeft de bomen verwerkt tot een bank en een picknickbank bij de kerk. En voor het dorpsplein een bank en een tafel (van een dikke vertakte stam). Voor de kosten is de gift van Stichting Dorpshuisaccomodatie benut.
Donderdag 18 mei is het meeste afgeleverd, de bank voor het dorpsplein komt nog. Misschien staat het nog niet op de definitieve plek, daar moeten we als inwoners samen over beslissen), maar het staat er alvast.

foto’s van de tafel op het dorpsplein en picknickbank bij de kerk.(M. Meijer)

Pagina 3 van 12612345...102030...Laatste »