Algemene Ledenvergadering VDO 2023

De werkgroepsleden van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden en toekomstige leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Op donderdag 23 november 2023

Plaats : Visrestaurant “De School”, Schoolweg 19 te Oosterwijtwerd

Aanvang : 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag bijzondere Ledenvergadering 24 november 2022
 4. Financiën:

a. Financieel jaarverslag periode 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023

b. Rapportage kascommissie

c. benoeming kascommissie

 1. Bestuursverkiezingen:

De werkgroepsleden Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd bestaat op dit moment uit drie leden. We doen een oproep en vragen we of er leden zijn die zitting in het bestuur willen nemen of ook eerst aspirant-lid van het bestuur willen worden. Hiervoor kan men zich tot 24 uur vóór het begin van de vergadering melden bij de werkgroepsleden.

 1. Suggestie vervangen en plaatsing van bankjes in het dorp
 2. Werkgroep Duurzaam Dorp
 3. Stand van Zaken diverse commissies en activiteiten
 4. Activiteitenplanning (ideeën zijn welkom)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

NB. Het financieel verslag behorende bij punt 4 ligt vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage

Wij hopen u allen te ontmoeten op 23 november 2023

Met vriendelijke groet namens de werkgroepsleden,

Frank Wilbrink

Grianne Middel

Harmien van der Werff-Poort

Reacties zijn gesloten.