Aanpak brug, Stremming Oosterwijtwerdertil

Vernieuwen brug Oosterwijtwerd

Stremming Oosterwijtwerdertil
Vanaf 2 november starten de voorbereidende werkzaamheden als het snoeien van
bomen en de aanleg van de tijdelijke fiets/ voetgangers brug.
Vanaf 16 november start de sloop van de brug en wordt de brug gestremd.
De brug is gestremd vanaf 16 november tot 16  april 2021.
De stremming van de brug wordt aangegeven evenals de omleidingsroutes.

omleiding Oosterwijtwerd
In beide richtingen:
Damsterweg
Tjamsweersterweg
Tjamsweersterweg / N360
N360
Eekwerderweg
Hogeweg
Oosterwijtwerderweg
Schoolweg

aanvulling omleiding vanuit ’t Zandt

In beide richtingen:
Bosweg
Eenumerweg
Borgweg
Tolweg

aanvulling ten behoeve van omleiding voor landbouwverkeer

In beide richtingen:
Tjamsweersterweg
Alberdaweg
Rijksweg

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. Derk Bronsema
(uitvoerder). Derk is bereikbaar via email: dbronsema@oosterhofholman.nl
06-29591506.
Daarnaast kunt u contact opnemen met Wietske van der Meulen, omgevingsmanager van het
waterschap Noorderzijlvest, via email: w.vandermeulen@noorderzijlvest.nl of via
06-52051211

Reacties zijn gesloten.