Deelslee

DeelSlee
Van Stephanie vertegenwoordigster van Oosterwijtwerd voor DeelSlee het volgende ontvangen:
Voor het dorp Oosterwijtwerd voorzien wij (Cooperatie DeelSlee) twee DeelSleeën en twee
laadpalen met elk twee laadpunten. In totaal 4 laadpunten: twee voor een DeelSlee en twee voor
publiek.

De eerste vraag is: vinden jullie (Oosterwijtwerd) dat een goed plan? En zo ja, is de vraag of
we in het dorp na willen gaan wat de beste locaties zijn voor deze twee laadpalen in het dorp?
De inwoners van Oosterwijtwerd bepalen zelf bij welke laadpaal of laadpalen de twee deelauto’s
geplaatst zullen worden.
Omdat parkeerruimte schaars is kan er voor worden gekozen om de parkeerplaatsen bij de publieke
laadpunten niet uitsluitend voor elektrische voertuigen te reserveren.
Eisen aan parkeerplaatsen:
We willen de laadpalen plaatsen in de openbare ruimte en op strategische plekken.
Dit zijn over het algemeen plekken die veel worden bezocht en die makkelijk bereikbaar zijn voor
zoveel mogelijk inwoners.
Graag suggesties voor het plaatsen van de laadpalen in het dorp.

Reacties zijn gesloten.