Algemene ledenvergadering 2020

de oude school 2020 1180 x 885

Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden van harte uit voor het bijwonen van een Ledenvergadering op dinsdag 1 september 2020 in Visrestaurant De School, Schoolweg 19 te Oosterwijtwerd om 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag ALV 28 november 2019
  3. Financieel verslag 2019: ter inzage op de vergaderlocatie een uur voor aanvang vergadering
  4. Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Oosterwijtwerd:Dhr.Anton Bardie (Vereniging Groninger Dorpen) zal het onderzoek tijdens de ledenvergadering toelichten en het met de leden bespreken.
  5. Dreigende sluiting spoorwegovergang Gerichtsweg. Janke doet verslag van activiteiten tegen sluiting
  6. Informele bezoek gemeente Loppersum 10 september a.s. Janke zal het bezoek toelichten
  7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  8. Sluiting

Reacties zijn gesloten.