Bericht Historische Vereniging

Bericht van de Historische Vereniging dorpen oud Gem. ’t Zandt.

De Historische vereniging is begonnen met haar eerste activiteiten in de vorm van het verzorgen van een aantal lezingen. U bent of wordt daar afzonderlijk over geïnformeerd. Het bestuur is nu voltallig en in alle dorpen heeft de vereniging inmiddels haar contactpersonen.

Voor Oosterwijtwerd is de contactpersoon Harmien vd Werff

Het bestuur vindt het vooral belangrijk een vereniging te zijn voor alle dorpen en haar bewoners. Elk dorp kent zijn eigen, vaak interessante, geschiedenis die echter ook vaak nog niet of slechts onvolledig bekend is.

Ik nodig de leden maar ook de overige bewoners van onze dorpen “oud gemeente ’t Zandt” dan ook uit om onderwerpen of gebeurtenissen uit onze vroegere Gemeente ’t Zandt, maar ook daarbuiten maar wel aan de regio gerelateerd, aan te dragen waar zij graag meer over te weten willen komen. Onderwerpen waarvoor nader onderzoek is vereist. De onderzoeken kunnen plaatsvinden, als daar behoefte aan is, in samenwerking met andere leden van de Historische Vereniging. Dergelijke onderzoeken kunnen via het Internet maar ook bv. middels het bezoeken van de archieven van de Gemeenten of bij het Groninger Archief plaatsvinden.

Daarnaast hebben we echter ook de beschikking over een schitterende historische bibliotheek ondergebracht in het Luitje Hoeksema Fonds in het Dorpshuis van ‘t Zandt. De onderzoekers kunnen ook gebruik maken van deze bibliotheek die beschikt over meer dan 2000 boeken die gaan over onze regionale geschiedenis. Een bibliotheek met een schat aan informatie. Meer over deze bibliotheek kunt u vinden op www.bibliotheekluitjehoeksema.nl.

De resultaten van de onderzoeken kunnen later middels publicatie voor een breder publiek beschikbaar komen of middels een lezing voor het voetlicht worden gebracht. U kunt uw onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen melden aan de Historische Vereniging op het emailadres: hvdorpentzandt@gmail.com We wachten uw reactie met belangstelling af.

Namens de Historische Vereniging (HV)

Bram van Dam, voorzitter

Reacties zijn gesloten.