Bijzondere ledenvergadering op donderdag 24 november 2022

Beste inwoners van Oosterwijtwerd,

Betreft: bijzondere ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd.

Sinds het 40-jarig bestaan van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd (VDO) in 2019, brak er een
onrustige tijd aan in Oosterwijtwerd. Bestuursleden legden, op één persoon na, hun functies neer.
Inmiddels lijkt de tijd rijp om een doorstart te maken. Het is dé aanleiding tot het organiseren van
een bijzondere ledenvergadering op donderdag 24 november 2022 om 20:00 uur in de Boerderij te Oosterwijtwerd. Inloop vanaf 19:30 uur
We nodigen u/je van harte uit om het samen te hebben over toekomstige zaken.

Bij iedereen is inmiddels een papieren uitnodiging met meer informatie voor deze bijzondere ledenvergadering in de bus gedaan.

Reacties zijn gesloten.