Besluitenlijst en persbericht themabijeenkomst Gaswinning

Op 21 en 28 maart aanstaande worden vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning op het gemeentehuis in Loppersum een tweetal lezingen georganiseerd over de gaswinning in Groningen. Deze eerste themabijeenkomsten worden door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) verzorgd en zullen in het teken van de achtergronden van de aardbevingen staan

Lees verder