Datum Algemene Ledenvergadering

Datum Algemene Ledenvergadering:
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd deel ik u het volgende mede:
Tijdens onze Ledenvergadering, welke gehouden is op 1 september 2020 was er een in het kader van
de “Haalbaarheids-onderzoek dorpshuis Oosterwijtwerd” een datum voor de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging afgesproken, n1. 19 november 2020.
Het bestuur heeft gezien het coronatijdperk waarin we ons nu bevinden raadzamer gevonden de
Algemene Leden Vergadering uit te stellen tot een latere tijdstip wanneer de omgangsregels weer
zijn versoepeld.
Hier zult u ter zijne tijd bericht over ontvangen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd,

Reacties zijn gesloten.