nieuwsbrief gemeente

In december 2018 informeerden gemeente Loppersum en Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) inwoners over het vervolg van de versterkingsaanpak in de gemeente Loppersum. We zijn nu drie maanden verder. De planning was ambitieus. De intentie was om in het eerste kwartaal meters te maken
HR_4april_Nieuwsbrief_Loppersumversterkt DEF

Minister Wiebes gaf begin 2019 aan akkoord van Staatstoezicht op de Mijnen
(SODM) op het plan van aanpak versterking Loppersum te willen, alvorens tot uitvoering over te
gaan. SODM heeft ons plan van aanpak goedgekeurd en nu kunnen we verder. Deze nieuwsbrief
gaat vooral over de uitvoering van de batch 1467. Het is fijn te zien dat de voorbereidingen voor
de uitvoering zijn gestart. In de volgende nieuwsbrief juni/juli hopen we meer te kunnen melden
over het versterkingsprogramm

Reacties zijn gesloten.