Persbericht Gemeente Eemsdelta Compensatie extra ziektekosten

Compensatieregeling voor extra ziektekosten in Eemsdelta

In de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum konden inwoners die extra ziektekosten hadden vanwege een chronische ziekte of beperking gebruikmaken van de compensatieregeling meerkosten Wmo. Het college van B en W  van de gemeente Eemsdelta heeft besloten deze regeling te verlengen tot 31 december 2021. Voor het jaar 2022 wordt verlenging van de regeling opnieuw bekeken.

Voorkomen van financiële problemen

Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen voorkomen dat inwoners met een laag inkomen door extra ziektekosten in financiële problemen komen. Het gaat om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uitkomen. Door de regeling te verlengen kunnen wij hen helpen.’

Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen een tegemoetkoming van € 200,- aanvragen als zij aantoonbaar meerkosten hebben die zij zelf niet kunnen betalen. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die extra hoog uitvallen voor mensen met een chronische ziekte of een beperking zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen regeling

Inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen over het jaar 2020 de regeling tot 1 juli 2021 aanvragen. Het aanvragen van de regeling over het jaar 2021 kan tot  1 juli 2021, tot 1 november 2021 en tot 1 maart 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van de regeling en het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10 of email: sociaalplein@eemsdelta.nl.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.