Boomplantmiddag groot succes

Een groot aantal kinderen van de Dieftilschool hebben op 4 april 2012 jonge beuken en meidoornboompjes geplant in Oosterwijtwerd. Er is een beukenhaag rond de speeltuin geplant. Langs de Schoolweg zijn meidoorns geplaatst, Medewerkers van de gemeente en leden van plaatselijke verenigingen van Oosterwijtwerd hielpen de jeugd met het planten. Mw. Nienhuis van de gemeente deelde na afloop presentjes aan de kinderen uit

Lees verder